RAMEŠ

 

Rod Ramešů spojila s rodem Klusáčků moje žena, Alena Ramešová. Jaké informace se mi podařilo shromáždit?

 

Statistika registruje 258 mužských a 280 ženských nositelů tohoto jména, tedy ještě méně než Klusáčků.

 

Ottův slovník naučný, díl 21 uvádí heslo:

VÁCLAV RAMEŠ - kronikář český,   + kolem roku 1599, 1568 se stal bakalářem        v  Praze, r. 1580 se připomíná v Klatovech jako písař městský, kde zůstal až do smrti. Napsal: Historické vyprávění o Zikmundovi císaři, uherském a českém králi (Praha 1589). Je to pokračování v Lupáčově historii Karla IV. Sr. Jireček - Rukověť II. 162, Ant. Podlaha, ČCM 1888, str. 458. Měl údajně syna v Praze.

 

Jakou vazbu má tento Rameš k předkům mé ženy není jasné.

 

Rodné listy vedou tuto linii do Cítova, vesnice nedaleko Mělníka. Zde se v domě č. 41 narodil 7. 8. 1814 chlapec Václav. Matkou byla Kateřina, dcera Františka Rameše, domkáře v Cítově 41 a Anny. Otec není znám a tudíž Václav dostal jméno Rameš po mamince. Kateřina se narodila někdy kolem roku 1795, počítáme-li s tím, že měla syna ve věku 18 - 20 let.

 

Václav se oženil s Terezií Burdovou a měl s ní syna Ferdinanda. Ten se narodil  dne 15. 10. 1838 v Cítově 18.  V té době je Václav označen jako domkář a zednický tovaryš.

 

Ferdinand zahájil tradici klempířů v rodě Ramešů. Jeho manželkou byla Kateřina Vacková z Cítova 164. V Cítově 164 se jim také dne 29.8. 1867 narodil syn Alois.

 

Alois Rameš pokračoval v klempířském řemesle v Mělníce. Dne 14. 11. 1892 si ve věku 25 let vzal za manželku 17letou Marii Hájkovou z Řepína 122.

 

Jako 7 dítě se 27.11.1911 narodil na Řepíně opět Alois, otec mé manželky Aleny.

Alois se oženil za války 15.2.1942 s Libuší Jandovou a přestěhovali se do domu, který Alois postavil ve Všetatech. Tatínek mé ženy pracoval jako zubní technik. Byl velký sportovec - cyklista.  Předčasně zemřel ve věku 42 let. Přestože manželství Aloise a Libuše trvalo pouhých 11 let, narodilo se jim 5 dětí, nejstarší chlapeček Petr zemřel jako miminko.