Jmenuji se Jiří Klusáček a narodil jsem se v Praze dne 31. 3. 1950. Můj zájem o historii vůbec a historii vlastního rodu je  starého data. S prvními pokusy shromažďovat informace o předcích a příbuzenstvu jsem začal v šedesátých letech. První rodokmeny jsem vytěžil od strýčků a jiných příbuzných.

 

Byl jsem později fascinován tím, když jsem v Univerzitní knihovně v Berní roli objevil, že v Hrbově u Polné - odkud,  jak jsem věděl pocházel, můj dědeček - žil kolem roku 1653 Jakub Klusáček a v Přibyslavi, náležející k panství Polná, František Klusáček.

 

Když v roce 1980 vydalo nakladatelství Svoboda publikaci Ze starých letopisů českých a v nich jsem nalezl pasáž o Janovi Klusáčkovi ze Zhoře, žijícího v letech 1466, můj zájem o bližší poznání historie ještě zesílil.

 

V roce 1981 jsem z telefonních seznamů na pražské hlavní poště vypsal všechny adresy Klusáčků v celém Československu a zaslal jim dopis vyzývající ke spolupráci při bádání o historii rodu. Ne každého sice rodopis zajímá, přesto se ozvalo mnoho adresátů a zaslali mi zajímavé informace o svých předcích. Ozvala se také paní MUDr. Zdenka Niederlandová, roz. Klusáčková, milá šedovlasá paní, s kterou jsem strávil několik hodin v archivu v Brně, při pátrání v polenských matrikách a pak jsme si léta dopisovali a i se několikrát navštívili.

 

Mnoho informací jsem shromáždil a o mnoha dalších archivech, kde by se dalo získat mnoho zajímavých informací vím, ale horší již to bylo a je s časem. Ukončil jsem tzv. SVVŠ v roce 1968, Vysokou školu ekonomickou v roce 1973, základní vojenskou službu v roce 1974,  začal pracovat 1974, oženil jsem se v roce 1976, v tomtéž  roce jsem se stal otcem prvního syna i změnil zaměstnání. Druhý syn v roce 1979, nový zaměstnavatel v roce 1981, různé funkce a další změna zaměstnavatele v roce 1986, péče o rodinu a starosti běžného života byly permanentní překážkou většího pokroku  v mém genealogickém bádání.  Politické změny započaté v listopadu 1989 nebyly impulsem k intenzivnějšímu bádání v archivech, ale k novému úsilí zajistit existenci rodiny.

 

Přinesly však jednu podstatnou změnu. Začalo se významně rozšiřovat používání počítačů a tak jsem i já mohl  postupně začít s jejich využíváním pro genealogii. Trvalo to však ještě dalších více než 10 let, než se podařilo stvořit tuto stránku.

 

Zatím je velice nedokonalá a je třeba udělat mnoho další práce. Přesto si myslím, že publikování i částečných a nedokonalých výsledků je lepší něco než nic. A to umožňuje pouze internet. Umožňuje především informovat i Vás ostatní potomky našich předků nebo další spřízněné duše o již alespoň částečně hotových tématech a  již jednou utříděné informace uchovat pro další generace.