Ge Poč- Jméno manžela Věk kdy: Sňatek dne: Jméno manželky Věk kdy: Poznámky
ne čet Narozen; kde   - se oženil Kde Narozena; kde   - se vdala  
ra před Zemřel;  kde   - měl syna Trvání  úplné Zemřela;   kde   - měl syna  
ce Žil let Profese rodiny Žila let Profese  
10 1024 JAKUB KLUSÁČEK   1633 ? KATEŘINA N.J.   Jeho existence je prokázána
    *         1615? Hrbov? 18 ? 44 let? *        1615? Hrbov? 18 ? berní rolí k roku 1654.
   + 18.03.1694   Hrbov 18 ? Hrbov +12.02.1677  Hrbov 18 ? Jeho úmrtí je prokázáno matrikou
  79 let ? rolník 62 let ?   která je vedena od roku 1657.
               
9 512 FRANTIŠEK KLUSÁČEK   1653 ? N.J.   Není prokázáno spojení na Jakuba,
  *      1633? Hrbov? 20 ? 55 let?     ale je pravděpodobené.Je doložen 1654
  +      1708? Přibyslav? 32 ? Přibyslav ?     berní rolí v Přibyslavi, jako nově osedlý
  75 let ? rolník     k roku 1653.Doložen 1654 a 1675 v Přibyslavi.
               
8 256 JAKUB KLUSÁČEK   1692 ? N.J.   Je doložen v Přibyslavi 1713-1717  na stejném
  *      1665? Přibyslav 80/108 32 ? 44 let     gruntě jako František. Jméno může být po dědečkovi
  +      1736? Přibyslav 80/108 44 ? Přibyslav ?     z Hrbova? Doložen svatební matrikou jako otec
  71 let ? rolník     Pavla při jeho svatbě.V té době je již mrtev.
               
7 128 PAVEL KLUSÁČEK   09.11.1744 TEREZIE NOVOTNÁ   Na stejném gruntě jako Jakub k roku 1758, 1760 a
  *      1709? Přibyslav 80/108 35 ? 38 let?                              Dvorce(dvůr)   1770.  Prokazatelný syn Jakuba.
  +      1782? 38 ? Přibyslav     Patrně byl rolníkem  i když žil ve městě.
  73 let ? měšťan      
               
6 64 JAN KLUSÁČEK   10.02.1773 JOHANA BUDINSKÁ   Prokazatelně syn Pavla.  Zápis v matrice.
  *15.05.1747 Přibyslav 26 35.6 let *19.01.1746 Polná? 27,1 Ke dni 30.1.1773 mu byl vydán křestní list
  +04.10.1808 Polná 134 35 Polná +25.08.1822 Polná? 36.3 a 10.2.1773 měl svatbu. Johana Budinská byla
  61 let švec 76.6 let   rozená Šimánková. Předchozí manžel byl švec.
          roz.ŠIMÁNKOVÁ   Jan vyženil živnost a přešel do Polné.
5 32 JAN KLUSÁČEK   25.02.1808 ANTONIE GROSSOVÁ   První v Polné narozený Klusáček.
  *24.05.1782 Polná 127 25,8 43.8 let *17.06.1786 Polná 42 21,7 Zdědil řemeslo po otci.
  +20.12.1851 Polná 45.3 Polná 134 +26.06.1871 Polná 41.2  
  69.6 let švec 85.0 let    
               
4 16 JAN KLUSÁČEK   05.02.1866 LUDMILA KÖHLEROVÁ   Jan III. pracoval jako důchodní.
  *29.08.1827 Polná 38.4 37.8 let *03.08.1841 Polná 140 21,5 Žádal o přijetí k četníkům.
  +30.11.1903 Polná 46.5 Polná 42 +28.12.1909 Polná 32.5 Můj pradědeček.Byl 2 x ženatý,první
  76.2 let účetní 68.4 let   žena zemřela mladá.
               
3 8 BEDŘICH KLUSÁČEK   7.6.1914 FRANTIŠKA PHILIPOVÁ   Můj dědeček,pracoval jako šéf nákupního
  *17.02.1874 Polná 44 40.3 27.8 let *10.09.1888 Praha 25,7 oddělení  v ČKD.
  +24.03.1942 Praha 43.3 Praha +08.11.1965 Praha 28,7  
  68.1 let úředník 77.2 let domácnost  
               
2 4 JIŘÍ KLUSÁČEK   6.9.1947 JARMILA VOGNAROVÁ   Můj otec se narodil v Praze - první Klusáček
  *25.05.1917 Praha 30,3 40.9 let *09.05.1926 Liberec 21,3 Pražák.Pracoval jako projektant a rozpočtář
  +19.07.1988 Praha 32.4 Praha   23,9 ve stavebních projektových firmách.
  71.6 let technik   učitelka  
               
1 2 JIŘÍ KLUSÁČEK   6.5.1976 ALENA RAMEŠOVÁ    
  *31.03.1950 Praha 26,1 *26.02.1949 Všetaty 27,2  
    26,5 Praha   27,6  
    ekonom   učitelka  
               
0 1 DAVID KLUSÁČEK        
  *18.10.1976 Brandýs/Labem        
  MICHAL KLUSÁČEK        
  *23.10.1979 Praha