1) Berní rula 1654 – přehled plánovaných a vydaných svazků

2) Vývoj krajského zřízení – přehled

3) Pluky Rakousko – uherské armády

4) Statistika rodových jmen v Česku