Svazek Díl Název Vydáno obyvatel v tis.  mil2 panství  
1   Úvod k edici berní ruly 1950        
2 I. Popis Čech roku 1654 1953        
  II. Popis Čech roku 1654 1954        
3   Pražská města 1949 121 0    
4   Bechyňsko ne 463 130 92  
5   Bechyňsko ne        
6   Bechyňsko ne        
7   Bechyňsko ne        
8,9   Boleslavsko 2001 455 71 57  
10 I. Čáslavsko 1953 278 56 78  
11 II. Čáslavsko 1955        
12 I. Kraj Hradecký 1951 653 104 82  
13 II. Kraj Hradecký 1954        
14 III. Kraj Hradecký 2009        
15 IV. Kraj Hradecký 2011        
16   Chrudimsko ne 330 57 27  
17   Chrudimsko ne        
18 I. Kraj Kouřimský 1952 211 46 87  
19 II. Kraj Kouřimský 1952        
20   Litoměřisko ne 382 59 62  
21   Litoměřisko ne        
22   Loketsko ne 269 52 66  
23 I. Plzeňsko 1953 439 109 105  
24 II. Plzeňsko 2002        
25 III. Plzeňsko 2003        
26   Kraj Podbrdský 1952 207 50 74  
27 I. Kraj Prácheňský 1954 291 79 79  
28 II. Kraj Prácheňský 1954        
29   Kraj Prácheňský ne        
30   Rakovnicko ne 194 44 56  
31   Vltavsko 1951       *)
32 I. Žatecko 1954 152 39 67  
33 II. Žatecko 1954        
34   Kladsko 2007       ?
35   Slánsko ne       **)
    Celkem   4 445 896 932  
Poznámka: Číselné údaje jsou pouze orientační a z doby pro roce 1751
*) Číselné údaje pro Vltavsko jsou zahrnuty v kraji Podbrdském
**) Číselné údaje pro Slánsko jsou zahrnuty v kraji Rakovnickém