1) Vývod ze 16 předků

2) Index osob k tomuto vývodu

3) Vývod z 512 předků ( neúplný)